De Geograaf van Ravenna

De Geograaf van Ravenna kortweg “De Ravennas” (ca. 670) kan beschouwd worden als het opzienbarende sluitstuk van de Europese historische geografie van voor de 10e eeuw, de periode van de geboorte van de eerste mythen. Hij biedt ons de gelegenheid tot het terugschroeven van de historische geografie tot haar ware aanzien van voor de 10e eeuw. Geen enkele schrijver heeft zo duidelijk de werkelijkheid van de transgressies onderkend en ook beschreven.
De Ravennas heeft veel opgehelderd. Als enige geografische bron tussen de Romeinse periode en de vroege Middeleeuwen geeft hij het juiste beeld van westelijk Europa in de 7e eeuw: een bewoond Frankrijk, waar in het noorden het nog niet uitgedijde Germania lag, met enkele nieuwe uitschieters tot Maastricht en Spiers. De rest van noordelijk en oostelijk Europa, inclusief Duitsland, is niet door de bronnen beschreven, geen enkel detail en geen enkele plaats wordt genoemd.

Paperback, november 1997, 106 bladzijden

Zie verder “De geograaf van Ravenna”

Germania = Frans Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus

In Oktober 1997 verscheen het volgende (rode) deel van de serie Germania. Alle teksten van Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus worden telkens afzonderlijk behandeld en verklaard. Dit boek is de tweede in de reeks van Germania. Het behandelt de teksten van de klassieke schrijvers Caesar (100-44 VC), Strabo (Ca 61VC-16NC), Plinius (23-79NC ) en Ptolemeus (87-150NC). Albert Delahaye schreef het manuscript voor dit boek al in 1986. Het is enkele jaren blijven liggen in manusscriptvorm en pas in 1997 uitgegeven door de Stichting Albert Delahaye.

Paperback, oktober 1997, 302 bladzijden (UITVERKOCHT)

Meer over Germania II

Germania = Frans Vlaanderen bij Tacitus

In Maart 1997 verscheen het eerste deel van deze gekleurde serie. De manusscripten lagen al enige tijd te wachten op publikatie en gelukkig had de Stichting Albert Delahaye de middelen voor deze uitgave. De redactie bestaand uit Drs. A.A.F. Jochems en Drs. A.G.F. Laenen hebben alle originele teksten intakt gelaten en daar waar veranderingen gedaan zijn deze in een voetnoot weergegeven. 

Paperback, maart 1997, 169 bladzijden.

Meer over Germania is Frans-Vlaanderen bij Tacitus

Memoires van een archivaris

De allerlaatste exemplaren van dit autobiografische meesterwerkje zijn verkocht. Deze exemplaren zijn hoogstens nog antiquarisch te koop. 

In humoristische stijl geschreven werk waarin Albert Delahaye de draak steekt met zichzelf, maar ook met zijn opponenten op wetenschappelijk terrein. Zijn leven vanaf 0 tot en met 65 beschrijft hij in luchtige humoristische stijl.

Paperback, 1980, 120 bladzijden.
meer over Memoires van een archivares

Ontspoorde Historie

Deze uitgave is aan de hand van reeds geschreven manuscripten 5 jaar na de dood van Albert Delahaye verschenen. De uitgave is bekostigd door de Stichting Albert Delahaye en behandelt uitsluitend Willibrord, Bonifatius, de zendelingen en de opvolgers van Willibrordus. Het is bewerkt en aangevuld door Dr. Ten Doeschate die de manuscripten zoveel mogelijk intact liet en op kleine punten heeft aangepast aan de meest recente inzichten van Albert Delahaye. Hans Jochems heeft de redactie bijgestaan met kennis over de materie  en de Geografie die hij vooral heeft opgedaan tijdens zijn vele reizen met Albert Delahaye in Noord Frankrijk. Verder heeft Drs. A.G.F. Laenen het manuscript kritisch beoordeeld en Drs. A.A.F. Jochems heeft ook het manusscript kritisch beroordeeld en de literatuurlijst en het register samengesteld.

Paperback, 1992, 326 bladzijden

Meer over Ontspoorde Historie

De Ware Kijk Op .. Deel II

De Ware Kijk Op … Deel II is in 1999 als laatste werk van Albert Delahaye uitgegeven door de Stichting Albert Delahaye. Het manusscript van 1987 is onverkort overgenomen behoudens taalkundige correcties. Dit boek van Albert Delahaye baseert zich vooral op de teksten van de klassieke schrijvers en gaat slechts gedeeltelijk over andere bewijslast. In dit boek worden de dwaalwegen van de historische naamkunde behandelt en aangetoond wordt dat alle door de klassieke schrijvers genoemde namen in Frans-Vlaanderen thuishoren. Germania wordt op zijn juiste locatie teruggebracht en niet in het huidige Duitsland gesitueerd. De Renus wordt aan de hand van de teksten op een andere plaats gesitueerd als de huidige Rijn. De Frisia en de Saxones waren stammen die in het huidige Noorden van Frankrijk operereerden. De noormannen worden in een overtuigend hoofdstuk verklaard als de Northmanni of bewoners van het huidige deel van Frans Vlaanderen. Daar zijn ook vele graven die door de Antropologen en Archeologen zonder enige twijfel duiden op lokale bewoners. Verder wordt het Bronnenboek van Nijmegen besproken en St. Willibrord. Al met al een totaal andere visie van de geschiedenis van de Lage Landen waarbij keiharde bewijzen aangevoerd worden waar men gewoon niet meer kan ontkennen dat er veel grondig mis is met de historie van Nederland.

Gebonden; 1999, 648 bladzijden

Meer over de Ware Kijk Op … Deel II

UITVERKOCHT

Thomas a Kempis

De boeken spreecken aen eenieder gelyckelyck, doch sy en worden niet gelyckelyck van eenieder verstaen

465416+5163216321

De Ware Kijk op .. Deel I

Land van Bethune en Frisia

“De Ware Kijk op….” komt tegemoet aan de wens van veel lezers om integraal alle oude teksten en de gevolgtrekkingen daaruit te publiceren. De uitkomst van het boek verschilt niet ten opzichte van“Holle Boomstammen”. Zo is Karel de Grote nooit in Nijmegen geweest. Bonifatius niet vermoord door Nederlanders. Willibrord nooit in Nederland is geweest. De Noormannen hebben hier nooit geroofd omdat Nederland in die tijd meters onder de zeespiegel lag. De toonzetting van het boek is meer dan scherp en de pen is gedoopt in zuivere gal. Een absolute must voor liefhebbers van polemiek maar ook voor historici met gevoel voor pure wetenschapsbeoefening. Hét boek over dé waarheid van de Nederlandse geschiedenis.

Gebonden; 1984, 496 bladzijden. ISBN 90-800047-1-5
meer over De Ware Kijk op…

Holle Boomstammen

De historische mythen van Nederland

Doelstelling van het boek “Holle Boomstammen” was het, ook voor leken, begrijpelijker weergeven van de ingewikkelde materie van de verplaatsing van de Franse geschiedenis naar Nederland.

Destijds werden in korte tijd meer dan 3000 boeken in een paar weken verkocht na een documentaire uitzending op de Televisie van een half uur. Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.  In het begin van onze jaartelling kwamen de Batavieren in holle boomstammen de Rijn afzakken. Deze zinsnede, die in ieder geschiedenisboekje te vinden is, stoelt op een legende in de vermeende geschiedenis van Nederland. Albert Delahaye schreef dit boek niet alleen voor deskundigen en toont in dit boek duidelijk aan dat de meeste geschiedkundige feiten van Nederland in het eerste millennium misplaatst zijn en onterecht aan Nederland wordt toegewezen.

Aan te raden literatuur voor iedereen die onafhankelijk en onbevooroordeeld kan meedenken over een van de meest baanbrekende werken over de geschiedenis van Nederland. (bijna uitverkocht)
gebonden; 1980, 465 bladzijden + Toevoegsel; 16 bladzijden.

 meer over holle boomstammen

De geschiedenis van het eerste millennium herschreven

Historische mythen van de Lage Landen

Albert Delahaye: “Het is een haast essentieel bestanddeel van een mystificatie, dat zij gemakkelijker ingang vindt dan opgeruimd wordt”.

Eerbetoon
Deze website is een eerbetoon aan Albert Delahaye, de historicus die in zijn functie als wetenschappelijk archiefambtenaar (adjunct-archivaris) van Nijmegen (zomer 1946- voorjaar 1957), zich afvroeg waarom het centrum van Nijmegen niet rondom het zogenaamd karolingisch paleis lag maar een behoorlijk eind verder. Daarnaast het feit dat er twee musea in Nijmegen vol lagen met Romeinse artefacten en er geen spoor karolingisch te zien was in de Musea. De zogenaamde karolingische kapel bleek uit de 11e of 12e eeuw te zijn (bijna twee tot drie eeuwen NA Karel de Grote) en de andere overgebleven ruïne was die van Frederik Barbarossa. Die was uit de 12e eeuw. Na 10 jaar studie en zijn eerste voorzichtige publikaties veranderde het historische landschap van Nederland langzaam maar zeker.

Persona non Grata
In Nijmegen werd hij voor de gevestigde macht een Persona non Grata en werd door het college van B & W nogal hardhandig buiten gewerkt. In 1957 werd hij benoemd als directeur van het archivariaat West Brabant. Overdag produceerde hij aan de lopende band inventarissen maar ook boeken en boekjes waaronder de zeer populaire serie over de geschiedenis van West Brabant. In de avond-uren zette hij zijn studie naar het Karel de Grote en Nijmegen door. Hij schreef een groot aantal boeken over dit onderwerp waarvan de laatste boeken nog steeds beschikbaar zijn voor de verkoop. Het was geen Tour de France voor hem maar een Tour de Vie.

Dé Ontdekking: verplaatsing geschiedenis eerste millenium
Dé ontdekking van Albert Delahaye is de stelling dat de geschiedenis van Nederland vanaf 250 tot 1050 door middeleeuwse schrijvers verplaatst is van Noord-Frankrijk en Frans-Vlaanderen naar Nederland.
Deze stelling wordt ondersteund door de geografische gebeurtenissen in die tijd namelijk de langdurige (van 250 tot 1000 NC) verhoging van de zeespiegel en daarbij gepaard gaande permanente overstromingen van Nederland en delen van Belgie.
Deze overstromingen staan bekend als de Duinkerkse Transgressie. De stelling wordt vervolgens ondersteund door de archeologische bodemvondsten in Nederland: Romeins ruimschoots, Merovingisch en Karolingisch nauwelijks of niet, middeleeuws en later wel. En als laatste, misschien wel het sterkste bewijs, de toepassing van de oorspronkelijke teksten die perfect op Noord-Frankrijk en Frans Vlaanderen passen en niet op Nederland. Deze teksten bevestigen onmiskenbaar de nieuwe geschiedenis van Nederland in het eerste millennium.

Meer weten?
Wilt U meer lezen over de inhoud van zijn levenswerk dan klikt U de link Nieuwe Geschiedenis aan. Heeft U op- en aanmerking dan kunt U de Contact link gebruiken.
Als eerste oriëntatie is deze website een goede start. Wij wensen U veel succes met deze website en de studie die daaruit volgt.