Boeken

Boeken geschreven door Albert Delahaye

Uitgaven door Albert Delahaye zelf (voor 19 januari 1987), door de Stichting Albert Delahaye na 1987

Albert Delahaye was een zeer productieve schrijver. In de periode dat hij directeur was van het Archivariaat Nassau Brabant schreef hij ongeveer 75 boeken en boekjes. Naar schatting 5000 bladzijden. Over de geschiedenis van Nederland in het eerste millenium studeerde hij vanaf 1946 41 jaar en in die tijd produceeerde hij in de avonduren en later 6 jaar na zijn pensioen een geweldige hoeveelheid manuscripten die in boekvorm zijn verschenen. Een aantal manuscripten waren klaar voor publicatie en zijn na zijn dood uitgegeven door de Stichting Albert Delahaye. Zijn oorspronkelijke bedoeling was om te komen tot een serie “De Ware Kijk Op … Deel I, II en III. Door zijn vroegtijdig verscheiden is het niet tot deze serie gekomen maar is door de Stichting Albert Delahaye gekozen voor publicatie van het manuscript in een viertal boeken en het  lijvige laatste boek dat De Ware Kijk Op … Deel II genoemd werd.

Hieronder volgt een opsomming van de beschikbare boeken voor de verkoop.

1979

Van Dorestadum tot Waderlo

Geen ISBN nummer

Brochure gekopiëerd 112 blz

1980

Holle Boomstammen

De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen

Geen ISBN nummer

Ingebonden 464 blz
1982

De bisschop van Nijmegen

Geen ISBN nummer

Paperback, 162 bladzijden

1984

De Ware Kijk Op … Deel I

Noyon, het land van Béthune en Frisia Teksten 1 tot 497

ISBN 9080004719

Ingebonden 496 blz
1992

Ontspoorde Historie

ISBN 9789066630208

Paperback, 326 blz, Uitgeverij Gianotten
1997, Maart

Germania = Frans-Vlaanderen bij Tacitus

ISBN 9080004766

Paperback, 169 blz, Uitgever Stichting Albert Delahaye
1997, Oktober

Germania = Frans-Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus

UITVERKOCHT

ISBN 9080004764

Paperback, 302 blz, Uitgever Stichting Albert Delahaye
1997, November

De Geograaf van Ravenna

ISBN 9080004771

Paperback, 106 blz, Uitgever Stichting Albert Delahaye
1999, December

De Ware Kijk Op … Deel II

Het eerste Millenium, Historische Mythen van de Lage Landen

ISBN 9080004790

Gebonden, 648 blz, Uitgever Stichting Albert Delahaye