De geschiedenis van het eerste millennium herschreven

Historische mythen van de Lage Landen

Albert Delahaye: “Het is een haast essentieel bestanddeel van een mystificatie, dat zij gemakkelijker ingang vindt dan opgeruimd wordt”.

Eerbetoon
Deze website is een eerbetoon aan Albert Delahaye, de historicus die in zijn functie als wetenschappelijk archiefambtenaar (adjunct-archivaris) van Nijmegen (zomer 1946- voorjaar 1957), zich afvroeg waarom het centrum van Nijmegen niet rondom het zogenaamd karolingisch paleis lag maar een behoorlijk eind verder. Daarnaast het feit dat er twee musea in Nijmegen vol lagen met Romeinse artefacten en er geen spoor karolingisch te zien was in de Musea. De zogenaamde karolingische kapel bleek uit de 11e of 12e eeuw te zijn (bijna twee tot drie eeuwen NA Karel de Grote) en de andere overgebleven ruïne was die van Frederik Barbarossa. Die was uit de 12e eeuw. Na 10 jaar studie en zijn eerste voorzichtige publikaties veranderde het historische landschap van Nederland langzaam maar zeker.

Persona non Grata
In Nijmegen werd hij voor de gevestigde macht een Persona non Grata en werd door het college van B & W nogal hardhandig buiten gewerkt. In 1957 werd hij benoemd als directeur van het archivariaat West Brabant. Overdag produceerde hij aan de lopende band inventarissen maar ook boeken en boekjes waaronder de zeer populaire serie over de geschiedenis van West Brabant. In de avond-uren zette hij zijn studie naar het Karel de Grote en Nijmegen door. Hij schreef een groot aantal boeken over dit onderwerp waarvan de laatste boeken nog steeds beschikbaar zijn voor de verkoop. Het was geen Tour de France voor hem maar een Tour de Vie.

Dé Ontdekking: verplaatsing geschiedenis eerste millenium
Dé ontdekking van Albert Delahaye is de stelling dat de geschiedenis van Nederland vanaf 250 tot 1050 door middeleeuwse schrijvers verplaatst is van Noord-Frankrijk en Frans-Vlaanderen naar Nederland.
Deze stelling wordt ondersteund door de geografische gebeurtenissen in die tijd namelijk de langdurige (van 250 tot 1000 NC) verhoging van de zeespiegel en daarbij gepaard gaande permanente overstromingen van Nederland en delen van Belgie.
Deze overstromingen staan bekend als de Duinkerkse Transgressie. De stelling wordt vervolgens ondersteund door de archeologische bodemvondsten in Nederland: Romeins ruimschoots, Merovingisch en Karolingisch nauwelijks of niet, middeleeuws en later wel. En als laatste, misschien wel het sterkste bewijs, de toepassing van de oorspronkelijke teksten die perfect op Noord-Frankrijk en Frans Vlaanderen passen en niet op Nederland. Deze teksten bevestigen onmiskenbaar de nieuwe geschiedenis van Nederland in het eerste millennium.

Meer weten?
Wilt U meer lezen over de inhoud van zijn levenswerk dan klikt U de link Nieuwe Geschiedenis aan. Heeft U op- en aanmerking dan kunt U de Contact link gebruiken.
Als eerste oriëntatie is deze website een goede start. Wij wensen U veel succes met deze website en de studie die daaruit volgt.