Bibliografie

Bibliografie
(Nijmeegse periode: 1 augustus 1946- 1 april 1957)
De biografie beschrijft de artikelen, brochures en boeken die geschreven zijn door Albert Delahaye in het kader van het onderzoek naar de verplaatste geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 250 tot 1100 na Christus.

Artikelen

Jaartal

Titel

Uitgave

1954

Heeft de burcht van Karel de Grote op Valkhof of in Rijkswoud gestaan

De Gelderlander,
29 juli 1954

1954

Samenzwering op het valkhof

De Gelderlander,
8 sept 1954

1954

Religieuze betekenis van het Nijmeegs Valkhof in verband met de Karolingische kapel

De Gelderlander,
19 oktober 1954

1955

Heeft Nijmegen in de vroeg-christelijke periode een bisschopszetel gehad?

De Gelderlander,
13 april 1955

1955

Heeft Nijmegen tijdens de eerste eeuwen van bestaan het christendom gekend ?

De Gelderlander,
7 juli 1955

1955

Heeft het keizerlijk paleis van Karel de Grote wel te Nijmegen gestaan ?

De Gelderlander,
24 en 25 oktober 1955

1955

De Karolingische Palts Numaga

De Gelderlander,
10, 11 en 12 november 1955

1956

Welke verstandhouding bestond er tussen de stad en het Valkhof?

De Gelderlander,
14 februari 1956

1956

De Palts in de doofpot?

De Gelderlander,
30 november 1956

 

Bibliografie
(Zundertse periode: 1 april 1957 – 19 januari 1987)
Alle artikelen van Albert Delahaye gepubliceerd in het kader van zijn onderzoek.

Artikelen

Jaartal

Titel

Uitgave

1958

Het mysterie van de Keizer Karel-stad. Antwoord aan prof. dr. Post.

Brabants Nieuwsblad,
7 juni 1958

1958

Het mysterie van de Keizer Karel-stad. Reactie van A. Delahaye. Met reactie van drs. L.G. Weiler.

De Gelderlander,
31 juli 1958

1958

Noyon en Nijmegen: kritische vergelijking.

De Gelderlander,
28 en 29 augustus 1958

1965

Lagen de goederen, door St. Willibrord aan Echternach geschonken, werkelijk in Noord-Brabant?

Lezing te Lier op de 7e Brabantse Archivarissendag 2 oktober 1965.

Archief en Bibliotheekwezen in België, XXXVII,
1966, blz. 37-60

1978

De baarlijke nonsens rond Dorestad

De Gelderlander, 10 april 1978

1979

Het Romeinse en vroeg-middeleeuwse Trajectum te Tournehem-sur-la-Hem

De Franse Nederlanden/Les Pays Bas Francais, jaarboek uitgegeven door de stichting ons erfdeel vzw,
1979, blz 196-218


Boeken

Jaartal

Titel

Uitgave

1958

 

 

 

1959

Het mysterie van de Keizer Karel-stad

 

Was St. Willibrord werkelijk Aartsbisschop

Paperback,
212 bladzijden.

Genaaid, brochure, 36 bladzijden. Zundert

1965

Vraagstukken in de historische geografie van Nederland deel 1 en deel II met 11 los inliggende kaarten

Paperback,
580 bladzijden.

1977

De Mythe van de Noormannen in Nederland

Paperback, 95 bladzijden. Januari 1977. Nr. 37 in de serie Publicaties van het Archivariaat Nassau Brabant

1979

Van Dorestadum tot Waderlo

Paperback, 112 bladzijden.

1980

Holle Boomstammen

De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen

Ingebonden, 464 bladzijden.

Tournehem/Zundert

1980

Mémoires van een Archivaris

Paperback, 120 bladzijden.
Zundert, 31 oktober 1980.

1982

De bisschop van Nijmegen

Paperback,
162 bladzijden Zundert

1984

De Ware Kijk op deel I

Noyon, het land van Béthune en Frisia

Teksten 1 tot 497

Ingebonden,
496 bladzijden. Zundert

Media

Jaartal

Titel

Uitgave

2005

Uitzending Tros Aktua 16 juli 1981 20.50 uur

Presentatie: Henri Schoup. Redactie en Interview: Joost Beekman.

DVD. 35 minuten. Copie van Studio Video/2000

2005

Uitzending VPRO Verhagencadabra 15 juli 1979. Presentatie: Hans Verhagen. Geïnterviewden: Albert Delahaye, Archivaris.

Bertus Aafjes, schrijver

Viola van Emmenes, TV omroepster.

DVD. 61 minuten. Copie van Studio Video/2000

2005

Albert Delahaye contra de Professoren 28 januari 1980.

Discussiepanel voor studenten van de Universiteit van Amsterdam.

Albert Delahaye contra Prof. F.W.N. Hugenholtz, Prof. W.A. van Es, Prof B.H. Stolte, Prof D.P. Blok onder voorzitterschap van Gustaaf W. Stuiveling.

 

DVD. 125 minuten. Copie van amateur video van iets mindere kwaliteit.

 

Bibliografie uitgegeven na 19 januari 1987

Na ..

De volgende uitgaven waren vlak voor zijn overlijden al drukklaar. De manuscripten zijn door de Stichting Albert Delahaye uitgegeven op basis van deze manuscripten.

Jaar Titel                         Uitgave                  
1992 Ontspoorde Historie

Paperback (362 blz)

Uitgave Stichting Albert Delahaye

 

1997

Germania = Frans- Vlaanderen bij Tacitus

Paperback (170 blz)

Uitgave Stichting Albert Delahaye

1997 Germania = Frans Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus

Paperback (304 blz)

Uitgave Stichting Albert Delahaye

1997 De Geograaf van Ravenna

Paperback (108 blz)

Uitgave Stichting Albert Delahaye

1999 De Ware Kijk Op … Deel II

Gebonden (647 blz)

Uitgave Stichting Albert Delahaye