Inleiding

“De Noormannen voeren de Seine op, voeren de Oise op en bereikten Noviomagus, waar zij zich een winterkwartier inrichtten.”

Nijmegen, waar de twijfels ontstonden

De Eerste Twijfel: A-centrale stadsontwikkeling

Wat in Nijmegen erg opviel was de plaats van de vondsten van Romeins materiaal en de vermeende plaats van de toendertijd genoemde karolingische kapel. De stad was A-centraal ontwikkeld in de loop der eeuwen. Ten eerste waren de Romeinen er zeer nadrukkelijk aanwezig. Er is op het Kops Plateau en de Hunerberg een enorme hoeveelheid Romeins gevonden waarmee nu een museum gevuld is. De vindingen in de tijd van 1898 tot 1917 zijn zeer controversieel te noemen. Goedwillende burgers boden aan een vermogende Nijmegenaar allerlei Romeins aan die door de heer Kam maar al te graag betaald werd. De gegevens over vindplaats in het algemeen, laat staan de strategrafie zijn zeer onbetrouwbaar. Dat in Nijmegen later meer gevonden is hetgeen wel min of meer deskundig behandeld is lijdt geen twijfel. Het Kops plateau ligt op ongeveer 3 kilometer van het huidige centrum. De plaats waar de Romeinen lagen was strategisch zoals het een leger betaamt. De Romeinen keken uit over de Waal waarvan het stroomgebied destijds anders liep en veel breder was. De rivieren waren niet gekanaliseerd en de hoogteverschillen in de waterstanden daardoor veel extremer. 

Duplicering geschiedenis van Nederland van 250-1050

Deplacering geschiedenis Frans-Vlaanderen en Noord-Frankrijk

Het bewijs van de verplaatsing van de geschiedenis in het eerste millenium

Drie argumenten die het bewijs vormen