Holle Boomstammen

De historische mythen van Nederland

Doelstelling van het boek “Holle Boomstammen” was het, ook voor leken, begrijpelijker weergeven van de ingewikkelde materie van de verplaatsing van de Franse geschiedenis naar Nederland.

Destijds werden in korte tijd meer dan 3000 boeken in een paar weken verkocht na een documentaire uitzending op de Televisie van een half uur. Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar.  In het begin van onze jaartelling kwamen de Batavieren in holle boomstammen de Rijn afzakken. Deze zinsnede, die in ieder geschiedenisboekje te vinden is, stoelt op een legende in de vermeende geschiedenis van Nederland. Albert Delahaye schreef dit boek niet alleen voor deskundigen en toont in dit boek duidelijk aan dat de meeste geschiedkundige feiten van Nederland in het eerste millennium misplaatst zijn en onterecht aan Nederland wordt toegewezen.

Aan te raden literatuur voor iedereen die onafhankelijk en onbevooroordeeld kan meedenken over een van de meest baanbrekende werken over de geschiedenis van Nederland. (bijna uitverkocht)
gebonden; 1980, 465 bladzijden + Toevoegsel; 16 bladzijden.

 meer over holle boomstammen