De Transgressies

Nederland was van 250 tot 1050 overstroomd

De Belgen en Fransen hebben veel onderzoek gedaan naar de overstromingen door de zee in de periode vóór en ná Christus. Deze overstromingen door zee noemden men naar de streek waar het verschijnsel  diepgaand is onderzocht. De Duinkerkse transgressies 

De droogte van de regressie-perioden moet enigszins worden gerelativeerd voor perioden waarin er geen kunstmatige afwateringskanalen of dijken waren. De Romeinen, die in een regressie-periode in Nederland waren, twijfelden of het gebied nu water of land was, omdat je er nóch kon lopen, nóch kon varen. Hoe Holland er vóór 1200 moet hebben uitgezien werd in 293 na Chr. al beschreven door de Romeinse Panegyrici

Het gelijkt bijna niet op aarde, want dit woord past er nauwelijks. Het is immers zo met water doordrenkt, omdat het niet alleen daar waar het duidelijk moeras is, in het niet verdwijnt en de voetstap weigert, maar ook waar het een beetje steviger lijkt wijkt het terug voor de voet en trekt het zich terug bij elke stap 

De Transgressies

Een landwaartse verschuiving van de kustlijn.  
Er wordt gesproken over de Calais Transgressie van 4000 – 2000 VC. Daarnaast over de Duinkerkse Transgressie 

De Duinkerkse transgressie I, II en III. Een meer bepaalde indeling is deze 

De II = van 400 – 800 NC 

De IIIa = van 800 -1050 

Uit de Website van Antwerpen: Ten tijde van de Romeinen vloeide de Schelde nog in de Maas ter hoogte van Vlaardingen. De Duinkerkse transgressies in de vroege Middeleeuwen veroorzaakten erosie in Zeeland. De Schelde kon dan rechtstreeks naar de Noordzee vloeien (naar Vandamme, 1986). In de 11e en 12e eeuw, met de laatste Duinkerkse transgressie, is de Honte als zeearm doorgestoken en verlegde de Schelde langs die weg zijn verbinding naar zee.