Reacties van lezers

Vraagtekens bij de Zuid-Hollandse geschiedenis….

Ik sta aan de vooravond van een periode van lezen. Ik ga namelijk binnenkort beginnen aan de boeken van uw vader. Ik ben al lange tijd geinteresseerd in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van het graafschap Holland (ik ben in Zuid-Holland geboren, in Maassluis). Recent kwam ik op internet uw vaders ziens wijze tegen en vond het in eerste instantie belachelijk. Verder lezend en denkend begon ik echter geinteresseerd te raken en wel om de volgende reden:

1) Een van de eerste graven van Holland, Gerulf, kreeg n.a.v. de moord op Godfried de Noorman in 889 bezittingen in het latere Holland. Mijn vraag is nu: kon dat wel? Was dat niet overstroomt, of, ook niet onwaarschijnlijk, is hij als beloning als kolonisator naar Holland gestuurd, om het daar droogvallende land te helpen cultiveren?

2) De historie van Maasland vermeld een lange periode (ca 300 – 1000) waarin niets over bewoning bekend is. Dit ligt volledig inlijn met uw vaders bewering, dat alles in die dagen blank stond.

3) In die periode van 1000 en later, wordt in de lokale geschiedenis gesproken over het ontginnen van het gebied, ook volledig in die lijn.

4) In 1018 werd bij Vlaardingen (Flardinga) het keizerlijke leger verslagen. Ze zakten weg in de moerassen en werden afgeslacht. Het laat zich nu makkelijk verklaren waarom het zo moerassig was..

5) Dus, waren de Hollanders (west friezen) al eeuwen aanwezig, of waren het kolonisten (mogelijk nog steeds friezen,maar niet noodzakelijk) die een eigen zelfbewust zijn ontwikkelden? Al met al reden om met enthousiasme te beginnen aan uw vaders werk. Ik hou u op de hoogte van mijn mening en visie.

Met vriendelijke groet,

Naam en adres bij Webbeheerder bekend.


De volksverhuizing…..

Ik heb me altijd verbaasd over ‘de grote volksverhuizing’ (ca 400 na chr.). Ook al raakt er een volk op drift, dan begint toch niet heel europa in eens te verhuizen? Waarom zagen de volken bijna gelijktijdig de noodzaak om te verhuizen, terwijl normaal ontwikkelingen zeer traag gaan? Heeft de stijging van de zeespiegel net zo’n grote impact gehad, als het stijgen van de zeespiegel in onze eeuw mogelijk heeft…..? NN (Naam bij de redactie bekend)

Hr. T. Weisenborn

Het boek “Ontspoorde Geschiedenis” van Uw vader is geweldig om te lezen! Grondig en toch heel plezierig leesbaar. Ik heb in de Britannica gekeken en ook dit meestal goed geïnformeerde naslagwerk weet te vertellen dat Willibrordus in Utrecht en Echternach is geweest en dat Bonifatius door de Friezen bij Dokkum is vermoord. Dat valt me eigenlijk toch wel tegen. Een vriend van me zei geregeld als hij bij een kopieër- machine stond om rapporten te kopieren met werk dat hij van bedenkelijke kwaliteit vond: “even wat zachte data hard op-kopiëren”. Waarop ik tenminste een paar keer heb geantwoord op de vraag “als je waarheid kopieërt, is er dan daarna meer waarheid?” Uw vader’s boek en zijn opmerking dat mythes veel makkelijker ingang vinden dan opgeruimd worden, hebben me dit weer te binnen gebracht. 

Met vriendelijke groeten, 

Toon Weisenborn

Belangrijkste historische werk van de 20e eeuw

Geachte heer Delahaye

Dit boekwerk staat inderdaad garant voor vele jaren studie(plezier). Hoewel ik het niet in alles met uw wijlen vader eens ben, denk ik, dat zijn enorme baanbrekende werk tot de belangrijkste historische werken van de 20e eeuw over het eerste millennium gerekend kan worden en grootscheepse serieuze aandacht verdient van de geschiedwetenschap van continentaal Noordwest-Europa.Met vriendelijke groet.NN(Naam en adres bekend bij de redactie)

Mevrouw N. te Den Haag

Geachte Heer Delahaye,

Hartelijk dank voor de boeken die ik ontvangen heb. Een aantal jaren geleden kwam ik via De Ware Kijk op deel 1, in contact met deze nieuwe kijk op de geschiedenis van ons land. In eerste instantie was er wat scepsis,maar hoe meer ik las hoe enthousiaster ik werd.Ik heb ook nooit begrepen waarom de Ooster-en Westerschelde zo heten terwijl ze Noord-Zuid liggen.Hoewel ik een leek ben doe ik steeds meer ontdekkingen die het gedachtengoed van wijlen uw vader bevestigen.
Hartelijke groeten.

(Naam en adres bij redactie bekend)

Hr. Louis Callaert – Puurs (B)

Geachte Heren Delahaye.

Ik ben blij dat ik uw website heb gevonden. Lang geleden heb ik met grote instemming een boek van uw vader/grootvader gelezen. Hij had een ware realistische kijk op de oude geschiedenis van Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Ik ga hem herlezen voor een volgend werk over het huidige Vlaanderen. Het oude was op verschillende vlakken (economisch, cultureel, bestuurlijk) een eeuw vooruit tegenover Brabant. Die voorsprong had zijn basis vanuit de streek van Atrecht, Boulogne, Terwaan. Goed dat u uw vader en grootvader verdedigt