Germania = Frans Vlaanderen bij Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus

In Oktober 1997 verscheen het volgende (rode) deel van de serie Germania. Alle teksten van Caesar, Strabo, Plinius en Ptolemeus worden telkens afzonderlijk behandeld en verklaard. Dit boek is de tweede in de reeks van Germania. Het behandelt de teksten van de klassieke schrijvers Caesar (100-44 VC), Strabo (Ca 61VC-16NC), Plinius (23-79NC ) en Ptolemeus (87-150NC). Albert Delahaye schreef het manuscript voor dit boek al in 1986. Het is enkele jaren blijven liggen in manusscriptvorm en pas in 1997 uitgegeven door de Stichting Albert Delahaye.

Paperback, oktober 1997, 302 bladzijden (UITVERKOCHT)

Meer over Germania II