Verantwoording, Sponsor en Contact


dinkytoy.jpg

Verantwoording

Deze site is ontstaan als eerbetoon aan het reusachtige werk dat mijn vader heeft verricht voor de ware geschiedenis van Nederland. Al die keren dat ik bij hem op de werkkamer zat te spelen met mijn Dinkey Toy besteedde hij aan het typen van de boeken. Duizende fiches waarop namen van plaatsen en teksten heb ik voor hem gerangschikt. Hij heeft vele typemachines versleten waaronder een volgens de reclame zogenaamde onverslijtbare Remington. Toen deze machine gereviseerd moest worden heeft de kantoormachinehandelaar hem een andere machine verkocht omdat de Remington niet meer te maken was. Te ver versleten meneer………

Contactformulier

U kunt dit formulier gebruiken om contact met ons op te nemen.

Naam*
E-mail adres*
Omschrijving*
Telefoon
Captcha
Beveiligingscode*
Verzenden

40 jaren studie

Vanaf 1947 tot 1987 (40 jaar!!!) is hij in zijn vrije tijd voortdurend bezig geweest met de historie van Nederland. In “diensttijd” produceerde hij aan de lopende band inventarissen van de archieven die onder zijn beheer stonden. Bovendien publiceerde hij 10 tallen grote en kleine boeken over de historie van Nassau Brabant. Zeker na zijn pensioen zat hij voortdurend in Archieven, Abdijen en Musea in Noord Frankrijk te spitten naar de waarheid.

Rechtvaardig

Hij was een rechtvaardig mens, niet flauw, zeker niet voor zijn kinderen en bovenal waarheidszoekend. Taalkundig zeer begaafd. Hij sprak vloeiend Frans en Duits. Beheerste natuurlijk vanwege zijn opleiding uitvoerig Latijn en Grieks en las oud schrift alsof het gedrukt stond. Toen ik hem later vroeg hoe hij dat zo snel kon lezen antwoordde hij dat archiefwerk een goede leerschool is voor het lezen van oud handschrift. Op het laatst van zijn leven wilde hij nog met een computer leren werken maar hij hield het toch maar bij de typemachine. Verschillende fiches heb ik op mijn eerste computer in een data base voor hem verwerkt en zo kwam er iets meer vaart in zijn onderzoek. Jarenlang zagen we elkaar vaak bij de koffie omdat ik destijds een snelle kopieermachine had staan waarvan hij veelvuldig en dankbaar gebruik heeft gemaakt.

Sponsor: Routine BV

Systeemdenkers van Formaat

Deze website wordt gesponsord door Routine BV, adviesbureau voor MKB en voor bedrijven gespecialiseerd in IT- en organisatie-vraagstukken.

Deze website is gemaakt om iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Nederland, Vlaanderen en Frankrijk een andere kijk te geven op de geschiedenis van het eerste millennium. Met de inhoud van de website hopen we iedereen aan te sporen tot verdere studie door het lezen van de nog beschikbare werken.

Het bestuderen van de gedeplaceerde geschiedenis vereist niet een analytische oorzaak-gevolg manier van denken maar een denken in systemen en de samenhang daarin.
In organisaties wordt het systeemdenken langzamerhand beter benut omdat managers merken dat de wereld niet lineair werkt maar multi-dimensioneel.
De organisaties die multi-dimensioneel denken gaan beter om met de beschikbare resources en vinden daarom de weg naar effectiveit, efficiency en winst met behoud van de intrinsieke menselijke waarden.

Bouwers: ADMX

Een jonge, actieve en dynamische vormgever

De verantwoordelijke voor de website is ondergetekende, zoon van Albert Delahaye. De bouwer van de website is Mathias Delahaye, zijn kleinzoon. Hij heeft grafisch ontwerp gestudeerd aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven. De opdracht voor het bouwen van de website is door Routine BV verstrekt aan ADMX v.o.f. waarin de kleinzonen van Albert Delahaye participeren. ADMX concentreert zich op grafisch ontwerp, website ontwerp, netwerk beheer, netwerkinstallatie en IT consult.
ADMX heeft eigen servers in beheer waarop al diverse websites ondergebracht zijn inclusief deze site. ADMX verzorgt ook netwerk beheer, onderhoud en IT advies.

Deze website wordt interactief onderhouden met een Dynamisch Content systeem wat het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van de ontwerper van de Website de inhoud uit te breiden, te wijzigen, te vervangen en te verwijderen. Heel gemakkelijk. Top.

Drs. Ing. G.A.M. Delahaye RI